Mistyka Aktu Małżeńskiego Rekolekcje dla małżonków 14-16 maja 2016  (długi weekend) Jakie zagadnienia? istota seksualności i aktu małżeńskiego, prawidłowy rozwój psychoseksualny, dylematy moralne wokół seksualności – trudności we właściwym przeżywaniu